Regenboogtranen,
voor ouders

Tranen zijn de woorden die het hart niet kunnen uitspreken

Bij het leven horen tranen. Deze waarheid komt hard aan als het gaat om uw kind, dat vanwege een ingrijpende gebeurtenis, de zon niet meer ziet. Opgeslokt wordt door verdriet van het weertype: aanhoudende regenval en donkere wolken. Ik heb me erin gespecialiseerd om op dat scheidsvlak te werken en naar de plek toe te werken waar de regen plaats zal gaan maken voor de zon. Het levert regenbogen op. Juist betraande ogen die naar de zon willen kijken, zien dat mooie spectrum. Uw kind zal extra zorg en begeleiding nodig hebben als het te maken krijgt met een groot verlies. Het bieden van die zorg is voor u als ouder geen eenvoudige opgave. Vooral niet als u zelf middenin een rouwproces zit. Het vergt enorm veel om dan voldoende aandacht te schenken aan uw kind(eren). Deze taak kan te veeleisend zijn. De taak is behalve zwaar ook delicaat, en meestal nieuw. Dit roept vragen op als: hoe ondersteun ik mijn kind het beste? Hoe ga ik om met veranderd of veranderend gedrag? Hoe snel gaat de verwerking eigenlijk? Wat heeft het kind daarbij nodig? Dit lijstje is verre van compleet. Het zijn allemaal vragen die makkelijker te stellen dan te beantwoorden zijn.

gezinTroost u zich met de gedachte dat er antwoorden zijn. Vanuit mijn achtergrond ondersteun ik uw kind. Dit doe ik integer, warm en professioneel. Een kind uit zich niet alleen in tranen. Andere signalen die op verdriet duiden zijn:

  • sterke emoties; woede,Ā schuldgevoelens of angst
  • gedragsverandering en gedragsproblemen; driftbuien of ongehoorzaamheid
  • stemmingswisselingen
  • in zichzelf gekeerd zijn
  • schoolproblemen
  • concentratieproblemen
  • slaapproblemen
  • bedplassen
  • lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak

Als u mijn hulp inschakelt, ga ik samen met uw kind aan de slag. Al spelend, pratend en knutselend gaan we in een ontspannen sfeer zoeken naar mogelijkheden om met de nieuwe situatie om te gaan. Bij rouw- en verliesverwerking bestaat er geen pasklare oplossing. Verdriet is een zware rugzak die meegetorst moet worden. Het is wel mogelijk om er beter grip op te krijgen. Ik help uw kind de rugtas leger en lichter te maken.

Ook als ouder draag je soms een zware rugtas mee. In een lotgenotengroep voor volwassenen is het mogelijk om je ervaringen te delen. Er is erkenning en herkenning. Samen gaan we op zoek naar strategieƫn om om te gaan met de nieuwe situatie en daar weer enige grip op te krijgen.
Ook voor een ouder werkt het troostend te weten en te ervaren dat je niet de enige bent.
(zie agenda)

Regenboogtranen, voor volwassen is geel. Geel staat voor warmte. Ouders die de stap zetten om professionele hulp te vragen voor hun kind durven zich kwetsbaar op te stellen. En dat is een groots en warm gebaar. Bij Regenboogtranen, voor kinderen heb ik de onderwerpregel groen gekleurd. Groen staat voor groei. Om te kunnen groeien moet er eerst (weer) ruimte zijn.

Hans Groot WesseldijkRegenboogtranen, voor ouders