Wat is rouw- en
verliesverwerking?

regenboog-brug

Groot, klein, jong, oud; iedereen heeft te maken met verlies en rouw. Rouw is een duidelijk begrip. Na de dood van een dierbare volgt een periode van rouw.
Verlies is een ruimer begrip. Een aantal voorbeelden van verlies zijn: van een veilig thuis, van een baan, van gezondheid, van jeugd, van levenslust, van een partner vanwege een echtscheiding.
Bij rouw is er sprake van verlies, bij een verlies kán er sprake zijn van een rouwproces.

De Amerikaanse psycholoog J.W. Worden heeft rouwen onderverdeeld in zogeheten rouwtaken. Deze taken zijn min of meer chronologisch, al kennen ze overlappingen en is het per persoon verschillend hoe lang een bepaalde taak duurt. Het doorlopen van de taken is noodzakelijk om het leven weer te kunnen oppakken.

De vier rouwtaken zijn:

  1. Het aanvaarden van verlies. U realiseert zich dat iemand of iets niet meer terugkomt en u kunt dat erkennen.
  2. Het omgaan met gevoelens. U herkent en erkent de gevoelens en geeft hier uiting aan. Verdriet is niet de enige emotie. U kunt zich ook kwaad, schuldig, opgelucht of angstig voelen. Die gevoelens kunnen evengoed volledig door elkaar heen lopen.
  3. Het aanpassen aan een leven zonder die ander en/of met die verandering. Alles is veranderd. Bij een overlijden of een scheiding is er een lege plek. Bij een verhuizing is er een ander huis, en vaak daarbij nog een andere school of een andere werkkring. In de nieuwe situatie moet deze verandering een plek krijgen.
  4. Verdergaan met het leven, verdergaan met herinneringen aan wat verloren is gegaan in het hart. De ander is er niet meer of woont ergens anders. Er zijn mooie herinneringen. U zult zich nog regelmatig terneergeslagen voelen, maar de pijn is niet meer zo scherp.

Bij Regenboogtranen werkt u of uw kind na een verlies aan alle rouwtaken. De titel is oranje van kleur. Oranje staat voor vitaliteit. Het staat voor sterke veerkracht bij tegenslag. Ik hoop u een brok oranje te geven.

Hans Groot WesseldijkWat is rouw- en verlieswerking?