De Levensjas

www.delevensjas.nl

De-levensjasDe Levensjas neemt kinderen mee in blije en trieste verhalen over het leven. Verlies hoort daar onlosmakelijk bij. De Levensjas is een voorstelling die klassikaal wordt uitgevoerd voor leerlingen van de basisschool. Het hoeft niet per se op een school te zijn. Groepen kinderen die op een andere manier verbonden zijn, bijvoorbeeld via een kerk of een vereniging, zitten net als de leerlingen ‘eerste rang’. Als gastdocent trek ik de prachtige rode jas met de vele zakken aan, symbolisch voor de vele facetten en fasen van het leven. Het leven kan lang zijn, het leven kan kort zijn. Het kent verrassingen; in De Levensjas verbeeld door een verborgen zakje. Iedereen heeft zijn eigen belevenissen. En er zijn prettige en minder plezierige herinneringen. Laagdrempelig nodig ik de leerlingen en de leerkracht uit om hun ervaringen te delen op een wijze die aansluit bij het belevingsniveau van de kinderen. Via De Levensjas gaat de verwerking op een natuurlijke manier. Na de bijzondere voorstelling ga ik in gesprek, vervolgens maakt ieder kind een eigen herinnering. Kinderen doen dat op hun eigen unieke manier vanuit het principe van meervoudige intelligentie. Al spelend, pratend en knutselend leert het kind dat het haalbaar is om op een ontspannen manier over moeilijke onderwerpen te praten. Na de voorstelling is er een groepstentoonstelling en hier worden de door de kinderen gemaakte herinneringen belicht.

Waarom deze voorstelling

Er is geen vanaf-leeftijd. Een jong iemand kan te maken krijgen met een sterfgeval in het gezin of de familie. Het onderwerp op zich, leren omgaan met verlies, is ook bestemd voor kinderen die geen ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Immers, via de tv, de krant en het internet komt het onderwerp regelmatig ‘voorbij’. De Levensjas vertelt op een aansprekende manier over de dood. Vragen en onzekerheden hierover komen aan bod. De Levensjas brengt talloze aanknopingspunten. Dit maakt kinderen sterker, het wapent ze als rouw of verlies op hun pad komt.

Wanneer

De Levensjas ondersteunt leerkrachten, ouders en hun kinderen in het omgaan met verlies. De Levensjas is inzetbaar als project of thema wanneer er (nog) geen directe aanleiding is. Het initiatief om De Levensjas in te schakelen hoeft niet per se uit te gaan van een leerkracht. Een ouder of een (sport)begeleider mag dit project ook ‘in huis halen’. Vanzelfsprekend is het een aanrader als er concreet een naderend afscheid speelt in de klas of in de directe kring daarvan. Gastdocenten verzorgen behalve gastlessen eveneens lezingen tijdens bijeenkomsten, zoals ouderavonden.

Meer informatie

De Levensjas is een landelijke stichting. Elke gastdocent heeft een eigen rayon. Voor de regio Apeldoorn (Gelderland) kunt u contact met mij opnemen. Voorafgaand aan het programma is er eerst een kennismakingsgesprek. Daarna volgen afspraken over de samenwerking en ontvangt de aanvrager een brief met informatie en een lesbrief over De Levensjas. Tevens geef ik voorstellingen aangepast voor volwassenen met aansluitend een workshop. (zie agenda)

Hans Groot WesseldijkDe Levensjas