Kindercoaching

Kindercoaching is laagdrempelig, effectief en duurt kort.
Het is een prima manier om kinderen met allerlei soorten problemen hulp te verlenen. Hiervoor is geen verwijzing nodig.
Kinderen ervaren regelmatig verlies.
Aan bepaalde soorten verlies geeft u betekenis, aan andere niet.
De inzet van Kindercoaching is ook succesvol bij min of meer vage klachten, denk aan: het kind huilt vaak of zit niet zo lekker in zijn vel zonder een duidelijke oorzaak. U merkt dat er iets aan de hand is maar kunt uw vinger er niet op leggen. De oorzaken kunnen divers zijn.
Misschien zijn er leerproblemen, wordt het kind gepest, is het teleurgesteld of heeft er een gebeurtenis plaatsgevonden die niet of maar ten dele verwerkt is.

Meekijken vanuit de actuele situatie, dat is wat Kindercoaching doet. Het is niet de bedoeling te gaan graven of met pasklare antwoorden te komen.
Anders gezegd, oplossingen worden niet aangedragen, maar het kind komt zelf met een oplossing nadat de juiste vragen zijn gesteld en er scherp is geluisterd.
De hulpvraag staat centraal. Voorgeschreven regels zijn er niet. Het coachen is er vooral op gericht om het kind zijn eigen weg te leren vinden. Dat is essentieel. Er wordt geen route aangewezen.
Kindercoaching helpt die te vinden door voort te borduren op wat uw kind, bewust of onbewust, al weet.
De kleur violet staat voor bewustwording van het eigen ik. Een uitleg over het waarom van violet bij de onderwerpen Kindercoaching en De Levensjas lijkt me onnodig.

Hans Groot WesseldijkKindercoaching