Werkwijze,
voor ouders

Het kopje Werkwijze is blauw, de kleur van rust en veiligheid.
Dat zijn twee fundamentele pijlers in mijn aanpak. Ik zet mijn kennis en ervaring in, met ondersteuning van methodieken, om uw kind het best te begeleiden. Ik kies regelmatig spelletjes, oefeningen, metafoorverhalen en knutselwerken om uw kind zelf tot inzichten te laten komen.

Verder werk ik met De Rugtas, een zelf ontwikkeld concept. De Rugtas helpt kinderen op een praktische manier met de verwerking van hun grote of kleine(re) verdriet. De haas en de schildpad spelen de hoofdrol. De schildpad heeft hartzeer en hij draagt dit mee in zijn rugtas. In deze metafoor betrekt hij de haas bij al zijn zorgen. Als het verdriet gedeeld wordt, blijkt de rugtas van de schildpad steeds lichter te worden. Met uw kind praat ik over zijn of haar rugtas. Zo geven we betekenis aan wat er is veranderd. Het kind krijgt een eigen rugtas, een lege, een echte. We gaan letterlijk vorm geven aan wat er in die denkbeeldige rugtas zit, wat vervolgens in de echte rugzak belandt. Zo wordt er bijvoorbeeld een doosje voor specifieke herinneringen gemaakt nadat de herinneringen stuk voor stuk zijn benoemd of wordt er een mooi lijstje gemaakt om de lievelingsfoto van degene die gemist wordt.

De sessies moeten in de eerste plaats een positieve beleving zijn voor uw kind. Coachen is een persoonlijke zaak. Het gaat erom wat het kind plezierig vindt om te doen. Aandachtig luisteren stelt me in staat aan te sluiten op de behoeftes. Een wisselwerking is er altijd. Gaandeweg ontstaat weleens de noodzaak om het programma bij te sturen of ruimte te creëren aan de behoefte van kinderen om zelf iets in te brengen. Respectvol speel ik hier op in, want het draait om de zelfredzaamheid en een duurzame ontwikkeling.
Daarom durf ik te zeggen dat de reikwijdte van Regenboogtranen groot is. Het stopt niet na de sessies. Door nieuwe inzichten doet uw kind vaardigheden op die in de toekomst zeer waardevol zijn.

Intakegesprek

Bij het intakegesprek zijn de ouder(s) en het kind aanwezig. Het is een wederzijdse kennismaking en ik vertel hoe ik te werk ga. We nemen het ingevulde intakeformulier door en tekenen een behandelovereenkomst.

Sessies

Bij de intake maken we afspraken over het aantal sessies dat uw kind gaat volgen. De benodigde sessies zijn afhankelijk van de hulpvraag en de ondersteuning vanuit de directe omgeving. Bij deze sessies zijn de ouders niet aanwezig. Even informatie uitwisselen of een korte vraag stellen is moeiteloos in te passen. Soms is het nodig een voortgangsgesprek te plannen.

Tarieven
Aanmelden/Intakegesprek

Oudergesprek bij kinderbegeleiding 

Individuele kind begeleiding 

Volwassen begeleiding

Lezingen 

Levensjas op school

2de en 3de voorstelling op dezelfde school 

Reiskosten 

Alle bovengenoemde prijzen zijn incl. BTW

Vergoedingen

Regenboogtranen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het inschrijfnummer 60515473.

Voor vergoedingen kunt u wellicht gebruik maken van het PGB (Persoonsgebonden Budget).

Komt u hiervoor niet in aanmerking dan kunt u de kosten van de kindercoaching, rouw- en verliesbegeleiding bij uw belastingaangifte opvoeren als buitengewone uitgaven voor ziektekosten.

Regenboogtranen draagt geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet vergoed krijgen van de begeleiding.

Algemene voorwaarden

Deelname betekend dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Regenboogtranen.
Regenboogtranen zal zich inspannen om de door haar geboden begeleiding steeds naar beste kunnen en zorgvuldigheid te verrichten.
Voor de betaling van de begeleiding ontvangt u een factuur. Betaling vindt (bij voorkeur) contant plaats na iedere coaching-sessie. Bij niet tijdige betaling behoud ik het recht de begeleiding op te schorten of te beëindigen.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Een afspraak verzetten of annuleren kan uitsluitend telefonisch. Wanneer een afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch wordt geannuleerd, zal ik de gereserveerde tijd in rekening brengen.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (vanaf een kwartier), kan er door u als ouder(s)/verzorger een extra afspraak worden gemaakt. U als ouder / verzorger bent en blijft verantwoordelijk voor de juiste keuze van hulpverlening die u voor uw kind zoekt en maakt.

Toestemming Kindercoaching, rouw- en verliesbegeleiding:
Regenboogtranen is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De gezaghebbende ouder die zijn kind aanmeld voor kindercoaching, rouw- en verliesbegeleiding draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Regenboogtranen kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Bij gescheiden ouders is toestemming en handtekening van de beide gezaghebbende ouders verplicht. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger en eventueel het kind.
De ouder/verzorger dient tijdens de kindercoaching telefonisch bereikbaar te zijn.

Links
Hans Groot WesseldijkWerkwijze, voor ouders